Naif Sanat Akımı

Naif Sanat Akımı

Naif Sanat Akımı

Naif,doğuştan kazanılmış anlamına gelen Fransızca bir kelimedir.19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında soyut sanatın dünyaya yayıldığı bir dönemde resim akımlarına giriş yapan naif sanat, Jean Jacques Rousseau’nun etkisiyle Almanca’ya girmiş ve bu anlayış ressam Henri Rousseau ile başlamıştır.19.yy’ın sonlarına doğru oluşum göstermeye başlayan bu sanat ilk zamanlarda alaya alınmıştı.Oysa bugünlerde gümrük memuru Rousseau’nun eserleri en önemli müzelerde yer almaktadır ve naif sanat akımını peşinden sürüklemektedir. Devam

Barok Resim Sanatı

Barok Resim Sanatı

Barok Resim Sanatı

Batı resim sanatı 17.yy in başı ile 18.yyin ortaları arasında İtalya’da oluşum göstermeye başlamıştır. Rönesansın sade yüzey düzenlemesi, klasik dengesi, sakin huzur veren yatay ve dikey çizgileri, yerini barok üslubun drama, ihtişam, dokunaklılık barındıran çizgilerine bırakır. Bu dönemde Barok ile beraber Klasizim ve Realizm sanat akımları da oluşumlarını sürdürmüşlerdir.  Realizm ve Klasizim’in temsilcileri olan Caravaggio ve Anibale Carraca, çalışmalarının içerdiği barok özelliklerden dolayı, bu akımın da öncüleri sayılırlar.

Devam

Empresyonizm (İzlenimcilik)

Empresyonizm (İzlenimcilik)

Empresyonizm (İzlenimcilik)

Empresyonizm sanat akımı 19. yüzyılda Fransa’da doğmuştur.

İzlenimcilik anlamına gelen Empresyonizm’de temel kaynak güneştir.Konular ışık yansımaları arasında kaybolmaktadır.Bu yüzden bu akım ışık ile resim yapma olarak anılmaktadır.

Devam

Kübizm

Kübizm

Kübizm

Kübizm, 20.yüzyılın başlarında Cézanne’ın geleneksel perspektif kurallarına karşı çıkan düşüncesi ile ortaya çıkan yapısal bir sanat anlayışıdır.

Cézanne’ye göre doğada gördüğümüz her şey geometrik bir anlatımla ele alınabilir. Devam

Klasizm

Klasizm

Klasisizm

Klasisizm Rönesans sanat geleneklerine uygun resim yapma anlayışının hakim olduğu bir sanat akımıdır.

Temelleri Rönesans aristokrasisine dayanan bu akım ilk olarak İtalya’nın Roma şehrinde ortaya çıkmıştır.

Klasizimde perspektif,ölçü,ışık-gölge kompozisyonu gibi ana kurallara bağlı kalarak realist bir anlayışla resim yapmak esastır.

Devam

Sürrealizm

Sürrealizm

Sürrealizm

Sürrealizm (Gerçeküstücülük), 20. yy.’ın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Şair ve ressamlar I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında, dehşete kapılmış ve akılcı tutuma karşı tavır alarak, bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başlamışlardır. 1924’te  Gerçeküstücülük Bildirgesi yayımladılar.Bu bildirgede düşüncenin akıl denetimi ,ahlak gibi engelleri önemsemeksizin ortaya konması gerektiğini savundular.Gerçeküstü sanatçılar çalışmalarında nesnelerin alışılmış biçimlerinin dışına çıkarak düşsel anlatımlar tercih etmişlerdir. Devam