Naif Sanat Akımı

Naif Sanat Akımı

Naif,doğuştan kazanılmış anlamına gelen Fransızca bir kelimedir.19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında soyut sanatın dünyaya yayıldığı bir dönemde resim akımlarına giriş yapan naif sanat, Jean Jacques Rousseau’nun etkisiyle Almanca’ya girmiş ve bu anlayış ressam Henri Rousseau ile başlamıştır.19.yy’ın sonlarına doğru oluşum göstermeye başlayan bu sanat ilk zamanlarda alaya alınmıştı.Oysa bugünlerde gümrük memuru Rousseau’nun eserleri en önemli müzelerde yer almaktadır ve naif sanat akımını peşinden sürüklemektedir.

Naif ressamlar resim ve heykel sanatını kendi çabalarıyla öğrenen ve tamamen zevk için resimle ilgilenen halktan kişilerdir. O kadar halktandırlar ki gümrük memuru, postacı veya bahçıvan olabilirler.

Naif resimde en önemli belirleyicilerden biri renktir.Renkler yumuşak ton geçişleri olacak şekilde kullanılırlar.Verilmek istenen soyutluk genelde renkler ve onların uçuculuğu aracılığıyla verilir. Renkler hayali ve yüzeyseldir.

Naif resimde kurgu zamandan bağımsız,tamamen evrenseldir. Resimlerin hangi tarihten hangi dönemden mesaj verdiği çoğunlukla belirsizdir.Gece ve gündüz dışında zaman belirlemesi yapmak oldukça güçtür. Resme bakan kişi manzara karşısında hayale kapılır.

Naif sanatta mekan duygusu da renkler ve zaman gibi hayalidir.Naif ressamlar gerçek doğayı aktarma kaygısı bulundurmazlar ve doğadaki nesneleri kendi hayal ettiği,hisstettiği gibi resmederler.

Naif resim mekan ve zamanda olduğu gibi konu seçiminde de evrenseldir.Konu çoğu zaman doğadır ama resimdeki vahşi hayvan , ağaç , insan gerçek hayattaki bir canlılar değil ressamın hayal ürünüdür.

Naif Ressamlar: Henri Rousseau (1844 – 1910), Louis Vivin (1861 – 1936), André Bouchant (1873 – 1958), Séraphine Louis (1864 – 1942), Camille Bombois (1883 – 1970), René Rimbert (1896 – 1991), Jules Lefranc (1887 – 1972).

Henri Rousseau, The Sleeping Gypsy, 1897

 

Camille-Bombois-Before-Entering-The-Ring-1930-35

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir