Tablolar

Yorgun Fil
Soyut Resim
Kadın
Afrikalı Kadın
Renklerin Dansı
Violensel Çalan Kübist
The Fall